Екологічні права людини

Спостереження за екологічною оцінкою – погляд практиків

Навіть у взірцевому для інших країн СхП українському процесі ОВД поки що сила силенна проблем та недоліків. Зацікавлені в гідному проведенні оцінки екологічні активісти зібралися на консультаційну зустріч в Києві (в рамках проекту «Спостереження за екологічною оцінкою»). Організацій, які на практиці реально втручаються в обговорення поданих проектів та ретельно відстежують процедури, насправді небагато в країні, адже моніторинг процесу складний. Тим цінніший їхній перший досвід та рекомендації щодо вдосконалення процесу.

«Екологічне партнерство»

другий випуск бюлетеню в рамках проекту «Моніторинг та оцінка впровадження Україною положень Люксембурзької декларації, що стосуються екологічного врядування» розповідає про основні результати проекту.
Перший випуск бюлетеню «Екологічне партнерство» та повну версію всіх матеріалів проекту можна знайти тут.

 

Файл: 

Орхуські наради: післямова

Шоста сесія наради Сторін Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція). Третя сесія Наради сторін Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів (до Орхуської конвенції). Будва, Чорногорія, 12 – 16 вересня.

 

Новини проекту LINK

Проект «Локальні ініціативи для сталої України» (“Local Initiatives for Sustainable Ukraine” – LINK), започаткований Регіональним Екологічним Центром для Центральної та Східної Європи (REC), розпочав діяльність у кількох областях та містах України (Івано-Франківська область та місто Косів, Полтавська та місто Лубни, Черкаська та місто Канів, місто Бердичів) з метою просування належного врядування в галузі планування енергетики та сталого розвитку, енергоефективності та євроінтеграції.

Файл: 

Екологічна програма ООН (UNEP) проводить консультації щодо нової концепції Політики доступу до інформації

Нова Політика набула чинності на першій сесії Екологічної Асамблеї ООН в червні 2014 року. Відповідаючи на численні запити щодо більш широкого залучення зацікавлених сторін, UNEP оголосила про другий раунд відкритого діалогу. Основний документ та коментарі до нього доступні на веб-сайті UNEP. Коментарі та рекомендації приймаються до 25 листопада за посиланням.

Орхуські заустрічі в Маастріхті: де шукати інформацію

П’ята сесія Наради Сторін Орхуської конвенції та третя сесія Наради Сторін Протоколу до Орхуської конвенції про реєстри викидів та перенесення забруднювачів. Маастріхт, Нідерланди, 29 червня – 4 липня 2014 р.

 

Інформацію про ці події, а також заяви, коментарі, дискусії тощо можна знайти на сайтах неурядових організацій та коаліцій НПО, які беруть участь у заходах:

• МБО «Екологія. Право. Людина.» http://epl.org.ua/novini/spisok-anonsiv/

Інформаційне суспільство - для людей, а не для урядів

- наголошують неурядові організації, підсумовуючи результати Наради Сторін Орхуської конвенції.  «У той час, коли уряди отримують все більше й більше інформації про діяльність їхніх громадян, ті самі уряди продовжують «захищати» громадян від доступу до офіційної інформації.

Орхуська конвенція стала пріоритетом державної політики України після підписання Угоди про асоціацію з ЄС

Про це заявив сьогодні міністр екології та природних ресурсів України пан Андрій Мохник на засіданні високого рівня 5ї Наради Сторін Орхуської конвенції.

Нарада триває в голландському місті Маастріхт і сьогодні міністри країн – учасниць підписують Маастріхську Декларацію та затверджують прийняті рішення.

П’ята зустріч Наради Сторін Орхуської конвенції: умови для розвитку екологічної демократії сьогодні несприятливі

У старовинному голландському містечку Маастріхт, яке пишається тим, що саме тут були підписані історичні міжнародні документи, триває Нарада Сторін Орхуської конвенції. Представники 47 країн-учасниць цієї міжнародної угоди обговорюють успіхи та помилки, корисний досвід та проблеми впровадження конвенції в різних країнах.

Комітет з дотримання Оргуської конвенції пропонує позбавити Україну прав і привілеїв за конвенцією

12 березня 2014 року Комітет з дотримання Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (надалі – Оргуська конвенція) опублікував проект звіту про дотримання Україною своїх зобов’язань за конвенцією, який буде поданий на розгляд Наради сторін Конвенції у липні 2014 року.

Збір матеріалів