Екологічні права людини

Орхуські наради: післямова

Шоста сесія наради Сторін Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція). Третя сесія Наради сторін Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів (до Орхуської конвенції). Будва, Чорногорія, 12 – 16 вересня.

 

Новини проекту LINK

Проект «Локальні ініціативи для сталої України» (“Local Initiatives for Sustainable Ukraine” – LINK), започаткований Регіональним Екологічним Центром для Центральної та Східної Європи (REC), розпочав діяльність у кількох областях та містах України (Івано-Франківська область та місто Косів, Полтавська та місто Лубни, Черкаська та місто Канів, місто Бердичів) з метою просування належного врядування в галузі планування енергетики та сталого розвитку, енергоефективності та євроінтеграції.

Файл: 

Екологічна програма ООН (UNEP) проводить консультації щодо нової концепції Політики доступу до інформації

Нова Політика набула чинності на першій сесії Екологічної Асамблеї ООН в червні 2014 року. Відповідаючи на численні запити щодо більш широкого залучення зацікавлених сторін, UNEP оголосила про другий раунд відкритого діалогу. Основний документ та коментарі до нього доступні на веб-сайті UNEP. Коментарі та рекомендації приймаються до 25 листопада за посиланням.

Орхуські заустрічі в Маастріхті: де шукати інформацію

П’ята сесія Наради Сторін Орхуської конвенції та третя сесія Наради Сторін Протоколу до Орхуської конвенції про реєстри викидів та перенесення забруднювачів. Маастріхт, Нідерланди, 29 червня – 4 липня 2014 р.

 

Інформацію про ці події, а також заяви, коментарі, дискусії тощо можна знайти на сайтах неурядових організацій та коаліцій НПО, які беруть участь у заходах:

• МБО «Екологія. Право. Людина.» http://epl.org.ua/novini/spisok-anonsiv/

Інформаційне суспільство - для людей, а не для урядів

- наголошують неурядові організації, підсумовуючи результати Наради Сторін Орхуської конвенції.  «У той час, коли уряди отримують все більше й більше інформації про діяльність їхніх громадян, ті самі уряди продовжують «захищати» громадян від доступу до офіційної інформації.

Орхуська конвенція стала пріоритетом державної політики України після підписання Угоди про асоціацію з ЄС

Про це заявив сьогодні міністр екології та природних ресурсів України пан Андрій Мохник на засіданні високого рівня 5ї Наради Сторін Орхуської конвенції.

Нарада триває в голландському місті Маастріхт і сьогодні міністри країн – учасниць підписують Маастріхську Декларацію та затверджують прийняті рішення.

П’ята зустріч Наради Сторін Орхуської конвенції: умови для розвитку екологічної демократії сьогодні несприятливі

У старовинному голландському містечку Маастріхт, яке пишається тим, що саме тут були підписані історичні міжнародні документи, триває Нарада Сторін Орхуської конвенції. Представники 47 країн-учасниць цієї міжнародної угоди обговорюють успіхи та помилки, корисний досвід та проблеми впровадження конвенції в різних країнах.

Комітет з дотримання Оргуської конвенції пропонує позбавити Україну прав і привілеїв за конвенцією

12 березня 2014 року Комітет з дотримання Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (надалі – Оргуська конвенція) опублікував проект звіту про дотримання Україною своїх зобов’язань за конвенцією, який буде поданий на розгляд Наради сторін Конвенції у липні 2014 року.

Європейська економічна комісія ООН вітає ратифікацію Республікою Молдова Протоколу про РВПЗ

(Реєстр викидів та перенесення забруднювачів) до Орхуської конвенції. 

 

Повний прес-реліз англійською мовою.

Орхуська конвенція: інформування про вплив сільського господарства на довкілля

На другій зустрічі цільової групи Орхуської конвенції з питань доступу до інформації (Женева, 16-17 грудня) йшлося про виконання вимог Орхуської конвенції в окремих галузях, зокрема стосовно сільського господарства та земельного планування.

Збір матеріалів