Комітет з дотримання Оргуської конвенції пропонує позбавити Україну прав і привілеїв за конвенцією

12 березня 2014 року Комітет з дотримання Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (надалі – Оргуська конвенція) опублікував проект звіту про дотримання Україною своїх зобов’язань за конвенцією, який буде поданий на розгляд Наради сторін Конвенції у липні 2014 року.

У звіті (абзац 37-38) Комітет із дотримання відзначає участь України, продемонстровану у міжсесійний період листуванням з Комітетом та корисними звітами про виконану роботу. Однак, Комітет шкодує, що станом на даний час, законодавство, запропоноване Україною для вирішення питань по недотриманню, закріплених Нарадою Сторін у пункті 1 рішення II/5b, досі залишається на рівні проекту. Комітет глибоко стурбований дуже повільним прогресом Україні у  прийнятті законодавчих та практичних заходів, необхідних для вдосконалення сфер свого законодавства і практики, які були визнані, як такі, що не відповідають Конвенції і, таким чином, у виконанні вимог рішень II/5b, III/6f і IV/9h  щодо України.

На основі своїх міркувань і оцінок, Комітет доходить висновку, що оскільки законодавчі заходи, запропоновані Стороною на виконання вимог пункту 2 рішення II/5b, залишаються тільки у вигляді проекту, Україна не виконала вимог і рішення II /5b, і пункту 5 рішення IV/9h Наради Сторін. Це означає, що Україна залишається в стані недотримання пункту 1 статті 4 Конвенції про доступ до інформації, численних положень статті 6 щодо участі громадськості в процесі прийняття рішень та пункту 1 статті 3, що вимагає від держави  створення  і підтримки чіткої,  прозорої та злагодженої структури для виконання  положень цієї Конвенції.

 

У своїх рекомендаціях Комітет з дотримання рекомендує Нараді Сторін на П’ятій Сесії у липні -

  • наполегливо закликати Україну щонайшвидше впровадити заходи, передбачені у попередніх рішеннях Наради Сторін, для приведення законодавства і практики у відповідність до положень Конвенції у сфері доступу до інформації та участі громадськості;
  • посилаючись на чинне попередження раніше винесене Україні – розглянути, на підставі відповідних норм міжнародного права, питання застосування до України зупинення дії договору, особливих прав і привілеїв, що надаються відповідній Стороні відповідно до Конвенції у зв’язку з тим, що Україна не вжила жодних реальних та ефективних кроків на виконання заходів, передбачених у рішенні II/5b, рішенні III/6f та рішенні IV/9h Наради сторін, якщо уряд України не вживе необхідних заходів щодо приведення свого законодавства у повну відповідність з положеннями Конвенції, і повідомить Секретаріат про цей факт до 31 грудня 2014 року. Успішне виконання цієї умови має бути встановлено Комітетом з дотримання.

 

Разом з тим, у своєму листі до новопризначеного Міністра екології та природних ресурсів України виконавчий секретар Європейської Економічної Комісії ООН зазначає, що факт прийняття закону, спрямованого на приведення законодавства України у відповідність до положень Конвенції буде вирішальним для рекомендацій, які будуть надані Комітетом Нараді Сторін влітку.

 

МБО "ІЦ "Зелене досьє" приєднується до МБО «Екологія-Право-Людина» і також висловлює щиру надію, зважаючи на сучасні демократичні перетворення у державі та підписання політичної частини Угоди про Асоціацію України із ЄС, що Мінприроди вживе усіх заходів для прийняття Верховною Радою необхідного закону і Україна уникне ганебних міжнародно-правових наслідків.

 

Ознайомитись з листами можна на сайті МБО «Екологія-Право-Людина».

 

Попередній матеріал на цю тему за посиланням.