ПАТЕНТИ НА ЖИТТЯ. Інформаційний посібник

Зі Вступу:
"Генна інженерія була проголошена основою нової привабливої економічної галузі, що може запропонувати на ринок безліч новітніх організмів, «сировиною» для утворення яких є гени. Це призвело до так званих “генних перегонів” за участі біотехнологічних компаній і дослідницьких установ, - за першість у відкритті конкретного гена й його функцій. Права інтелектуальної власності (ПІВ) (Intellectual Property Rights (IPRs) стали однією з центральних тем в загальних дискусіях стосовно генної інженерії. Використання прав інтелектуальної власності не має прямого зв’язку із впливом ГМО на навколишнє середовище й здоров’я людей. Вони впливають на ство-рення економічної переваги завдяки можливості контролювати та володіти генетичними ресурсами, наприклад, генами, насінням та живими організмами. Застосування патентів на життя значно впливає на розвиток сільського господарства, захищеність харчового виробництва, можливість доступу до медикаментів та порушує етичні принципи."

 

Дослідження підготовлено ASEED Europe (грудень 2001), українське дослідження підготовлено громадською еколого-правовою організацією "ЕкоПраво-Київ".
Видання "Зеленого досьє", Київ, 2002 рік.

Файл: