Щорічна доповідь НУО «Громадська оцінка національної екологічної політики» за 2011 рік

У доповіді висвітлюється думка екологічної громадськості щодо стану і тенденцій формування та впровадження екологічної політики в Україні у 2011 р. Авторський колектив доповіді та інші члени громадських організацій України природоохоронного спрямування, на основі власних та досліджених тематичних матеріалів, а також врахування результатів 5-и регіональних обговорень НУО робочих матеріалів доповіді аналізують у 8-ми частинах доповіді: загальні основи екологічної політики (правові та інституційні основи, регуляторні інструменти, стан дотримання екологічних прав громадян), якість державного управління природокористуванням (окремо по видах основних природних ресурсів), тенденції щодо споживання, виробництва та перешкоди на шляху до екологічно збалансованого розвитку, зв’язок стану довкілля та здоров’я населення, особливості фінансування природоохоронної діяльності, стан та перспективи розвитку екологічної освіти, просвіти, виховання громадян, а також питання екологічного інформування населення, стан і тенденції розвитку національного природоохоронного руху, умови діяльності екоНУО, стан співпраці екоНУО з іншими секторами суспільства, питання міжнародного співробітництва та дотримання міжнародних конвенцій у природоохоронній сфері.  Доповідь призначена для використання її у повсякденній роботі представниками уряду України, Адміністрації Президента України, депутатами всіх рівнів, фахівцями ЄС та національними фахівцями з питань  екологічної політики, членами неурядових організацій, представниками ЗМІ. 

 

Вичерпний перелік усіх авторів наводиться на початку відповідних розділів.

 

Це видання здійснюється за підтримки проекту "Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки (СБП)", який фінансується Європейським Союзом та впроваджується Консорціумом під керівництвом Eptisa. Зміст цього видання жодним чином не можна вважати таким, що відображає погляди ЄС.