Список Карпатської культурної спадщини

“Карпатська культурна спадщина – це різноманіття природних, культурних та змішаних матеріальних і нематеріальних об'єктів та їхньої взаємодії, які визначають Карпатську унікальність та ідентифікацію ”.

(Визначення прийняте на другій Конференції Сторін)

 

Загальна мета

Допомогти збереженню і розвитку культурних традицій в Карпатському регіоні та загальному збалансованому розвитку регіону. Список відображує цінність Карпат, поліпшує імідж регіону, стверджує унікальність та цінність життя громади. На національному рівні список допомагатиме обміну інформацією між активними людьми, розповсюдженню добрих прикладів та надихатиме небайдужих людей. На міжнародному рівні – сприятиме визнанню Карпат як самостійного і унікального регіону, створенню Карпатського простору. Список підтримує баланс між соціальним та економічним розвитком та захистом довкілля, покращення життя та благополуччя місцевих жителів, захищаючи природні ресурси й екосистеми, культурну спадщину, традиційні знання та їх практичний розвиток, що матиме позитивний вплив на всю соціально-економічну систему.

 

Принципи

  • Принцип різноманіття – підтримка різноманіття форм спадщини та культурного різноманіття Карпатського регіону
  • Принцип не-елітного відбору – підтримка різноманіття форм незалежно від їх престижності
  • Принцип балансу між матеріальними і духовними цінностями – впевненість, що належна увага надається духовним цінностям, які швидко зникають
  • Принцип  автентичності та доцільності – внесення об’єкту до списку не сприятиме збільшенню ризиків від масового туризму та комерційної реклами
  • Принцип об’єктивності – об’єктивний опис, що показує реальний стан об’єкту та його значення для місцевого населення 

 

Критерії

·        Унікальність – Карпатська спадщина – це те, що є унікальним і типовим для Карпат і що не можна знайти в інших частинах світу

·        Оригінальність – Карпатська спадщина пов’язана історично з місцевістю і/або має етнографічну цінність

·        Важливість для розвитку громади – внесення об’єкту до Списку підсилює його значення для місцевої спільноти, надихає людей до співпраці та підтримує громаду в цілому

·        Відношення до природного середовища – спадщина є частиною ландшафту, культури та способу життя (наприклад, зразок традиційного поселення, земле та водокористування, які представляють традиційний спосіб співіснування людини і природи).

·        Використання ландшафтів – об’єкт пов'язаний з типовими матеріалами, практиками, технологіями та звичаями

·        Захист –  цей критерій передбачає, що запропонований об’єкт пов'язаний із зусиллями людей щодо його захисту в цілому, і зокрема, у випадку, коли йдеться про його зникнення 

·        Природність звернення до традицій – треба враховувати природність розвитку та роль об’єкту для 21 століття

·        Стійкий розвиток – збереження спадщини підтримує сталий розвиток регіону

 

Категорії

1.      Природні  об’єкти

2.      Традиційне господарювання та спосіб життя

3.      Харчові продукти

4.      Ремесла

5.      Народна архітектура

6.      Народне вбрання

7.      Звичаї та обряди

8.      Декоративне мистецтво

9.      Мова

10.  Народна музика

11.  Народні танці

12.  Пам’ятки історії

13.  Духовна культура

14.  Інше

 

Використання

·        Інструмент забезпечення захисту та сталого розвитку карпатського культурного надбання

·        База для створення та впровадження політики збереження культури

·        Допомога для створення місцевої політики в галузі сталого розвитку та туризму

·        Допомога у фінансуванні проектів захисту культури та розвитку, засіб залучення інвестицій до регіону

·        Інструмент екологічної освіти та підвищення рівня обізнаності про карпатську культуру

·        Підтримка обговорення нагального стану спадщини та її захисту

·        Допомога місцевому населенню краще зрозуміти цінність культурних традицій і традиційного способу життя та їх збереження, збереження народних традицій у бізнесі та традиційного способу життя

 

Рекомендації щодо створення та адміністрування

Кожна країна самостійно несе відповідальність за внесення пропозицій, їх прийняття, оцінку та відзначення. Це може регулюватися незалежною структурою або регіональною комісією. Будь-хто (приватна особа чи організація) може запропонувати об’єкт для внесення у Список. Пропозиції розглядаються та затверджуються радою (або іншим незалежним органом, що складається з експертів, місцевих лідерів чи інших представників державних та громадських зацікавлених структур). Рада діє вільно і гнучко. Головне її завдання – упевнитися, що запропонований об’єкт відповідає встановленим критеріям та принципам Списку. Пропозиції розглядаються хоча б один раз на три місяці (можливо, через електронну пошту) та обговорюються на більш широкому зібранні, в ідеалі – на загальнонаціональних зборах зацікавлених сторін хоча б один раз на рік. Національний координатор Карпатської конвенції може брати до уваги діяльність таких рад та забезпечувати інформаційний зв’язок між усіма учасниками процесу. Він може також рекомендувати та сприяти фінансовій підтримці конкретних об’єктів, визначених радою експертів як пріоритети для підтримки, за рахунок  національних та міжнародних ресурсів.

Список створюється за принципом – знизу догори, тобто пропозиції надходять і затверджуються на рівні місцевих громад і у співпраці з зацікавленими сторонами Карпатської конвенції. Дуже важливою є роль місцевих лідерів, які обізнані з місцевими умовами та зацікавлені в збереженні культурної спадщини. Кожний об’єкт має включати контактну інформацію про особи чи організації, відповідальні за них. Міждисциплінарний підхід, співпраця з активними в галузі збереження спадщини експертами й організаціями, як з приватного, так і з громадського сектору, - вітається.    

 

Необхідна інформація про об’єкти

·        Назва

·        Категорія

·        Опис (включаючи нинішній стан)

·        Проблеми

·        Дата подання та джерело

·        Контакт (відповідальний)

·        Мова спілкування

·        Розташування

·        Доступ (для відвідувачів, включаючи інформацію про особливу чутливість)